viniční trať U HÁJKU

vinařská obec DOBŠICE

Viniční trať U Hájku leží pod lesoparkem mezi Dobšicemi a Suchohrdly u Znojma a je exponovaná jižně, jihovýchodně a jihozápadně. Její součástí je i část dříve nazývaná Zimolovo. Východně od viniční trati, která leží v nadmořské výšce 275 až 285 m nad mořem, se rozprostírá postorogenní pánev jako součást Západních Karpat. V podloží se nacházejí bohaté vrstvy třetihorních štěrkopísků a písků. Svah těchto vinic překryly materiály spraší a odvápněných sprašovných hlín, které jsou vhodné pro tvorbu půdy. Typický je nedostatek vody v letním období. Roční srážky tu činí asi 480 mm.
viniční trať U Hájku
Viniční trať U Hájku patří k trati I. kategorie, tedy nejlepší.

 


viniční trať LAMPELBERG

vinařská obec JEČMENIŠTĚ

Typický tvar kužele má pahorek uprostřed, který je dominantou tratě, který byl v dávných dobách také osázen vinnými keři. Název tratě není odvozen od německých názvů lampy, ale od ovcí. Hora Lampelberk je po staletí známá svým kvalitním vínem. Je zde vysazen Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský a nově i další odrůdy jako např. Rulandské šedé aj. Nadmořská výška je od 260 do 280 m nad mořem, převažující expozice je jižní. Svažitost je 20-25 %! Průměrná roční teplota je 9,1° C, roční srážky 529 mm. Půda je mírně alkalická - pH 7,7, hlinito-písčitá. Geologický původ: váté písky s jíly, mělký černozemní horizont Karpatské předhlubně.
viniční trať Lampelberg
Viniční trať Lampelberg patří k trati I. kategorie, tedy nejlepší.

Znalec má informace

Objednejte si newsletter z VINO HORT a získejte poslední aktuální informace nejenom o produktech a akcích vinařství, ale i novinkách ze světa vín.

X

Newsletter je možné kdykoliv odhlásit.

2016 © VINO HORT s.r.o
Adresa: Leska 69, Dobšice, Česká republika
Telefon: 602 149 445 ∙ info@vinohort.cz